Aktualności

Zapisy na rok 2022/2023

Zapisy na rok 2022/2023 zostały już rozpoczęte. Nasz żłobek znajduje się na Osiedlu Kliny zaledwie kilka metrów od pętli autobusowej. Zadzwoń i zapytaj o miejsce pod nr tel. 691 999 935. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie. Zapraszamy na nasz fanpage


Dotacje Gminy Miejskiej Kraków do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2022 roku

W roku 2022 od 1 stycznia 2012 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji(dofinansowania) do dzieci objętych opieką.
Podstawowa kwota dotacji(dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka(tzw.,,Czesne") o kwotę niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: liczba godzin, w czasie których zapewniona jest dziecku opieka w danym miesiącu(liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70zł.
W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji(dofinansowania) w wysokości 2,40zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Jednocześnie informujemy, że dotacja(dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować na adres

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa,
ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków
tel. 12 616 92 84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl