Oferta – Opłaty

Abonament:

  • do 10 godzin dziennie – 1050 zł
  • do 5 godzin dziennie – 750 zł

Cennik na rok 2019:

Poszczególne kwoty różnią się w zakresie miesiąca oraz pakietu godzinowego.
Jeśli mają Państwo jakieś pytania prosimy o kontakt e-mail bądź telefoniczny.

Miesiąc Kwota 10godz. Kwota 5godz.
Marzec 593zł 471.50zł
Kwiecień 593 zł 471.50 zł
Maj 593zł 471.50zł
Czerwiec 627zł 488.50zł
Lipiec 559zł 454.50zł
Sierpień 593zł 471.50zł
Wrzesień 593zł 471.50zł
Październik 559zł 454.50zł
Listopad 627zł 488.50zł
Grudzień 610zł 480zł

Karnety:

  • 10 godzin – 133 zł
  • 20 godzin – 216 zł
  • 30 godzin – 299 zł

Miesięczne czesne opłacane jest z góry, przelewem do 5-tego dnia każdego miesiąca na konto placówki.
Numer konta bankowego: Pekao 64 1240 4432 1111 0010 7169 0839